Bedrifter som styrker morselskapets kundefokus

Her presenterer vi en oversikt over bedrifter hvor Strøm Gundersen eier mer enn 50 %. Våre datterselskaper opererer innen tilknyttede næringer hvor morselskapet har behov for tjenester som bidrar til at vi kan yte våre kunder bedre service.

VSP Holding AS

VSP Holding AS
Consolvo AS
Protecor AS
Protector CPE AB (85%)
Protector KKS GmbH (84% av Protector)
Protector Services GmbH (100% av KKS)
Consolvo Support AS 60%
Consolvo Eiendom AS
Problikk AS
Fjerby Holding AS (86,1%)
Fjerby AS (100% av FH)
Microtrenching AS
Consolvo Betongbygg AS (80% av Consolvo Overflate )
Vannmeisling (78%)
Rakon (60%)
Sum VSP Holding AS
Eierandel 77,79%

Strøm Gundersen AS

Strøm Gundersen AS
Corroteam 70%
Strøm Gundersen Vestfold AS 53,5%