Bedrifter som styrker morselskapets kundefokus

Her presenterer vi en oversikt over bedrifter hvor Strøm Gundersen eier mer enn 50 %. Våre datterselskaper opererer innen tilknyttede næringer hvor morselskapet har behov for tjenester som bidrar til at vi kan yte våre kunder bedre service.

Consolvo AS

Consolvo AS tilbyr alle typer betongrehabilitering, rehabilitering av fasader og vindusutskiftinger. Selskapet har i dag serviceavtaler på vedlikehold av bruer og betongreparasjoner i Hedmark, Møre og Romsdal samt i Sør- og Nord Trøndelag.
Consolvo AS har 63 ansatte og en omsetning på 146 mill (2009) med et resultat på 25 mill.
Nettside: Consolvo AS.

Corroteam AS

Corroteam tilbyr konsulenter innen betongbeskyttelse for å hindre korrosjon. Selskapet gjennomfører årlig kontroll av ca 400 katodisk beskyttelse anlegg spredd over hele Norge.
Corroteam har 4 ansatte og en omsetning på 10 mill. (2009), med et resultat på 1,6 mill.
Nettside: Corroteam AS

VS Support

VS Support er en tilbyder av midlertidig arbeidskraft for bygg og anlegg.

Haga & Berg Entreprenør AS

Haga & Berg Entreprenør AS ble etablert i 1997 og er en ledende entreprenør innen rehabilitering, ombygging, service, og vedlikehold. Selskapet utfører oppdrag i Oslo og omegn, for profesjonelle eiendomsbesittere i privat og offentlig sektor.
Nettside: Haga & Berg Entreprenør AS

Protector AS

Protector driver med rehabilitering og vedlikehold av betong, hovedsaklig ved anlegg med påtrykket spenning (en liten puls som sørger for at stålet ikke ruster). Selskapet eier noen patenterte løsninger og selger også disse i utlandet.
Protector har 30 ansatte og en omsetning på 90 mill, (2009) med et resultat på 9 mill.
Nettside: Protector AS

Malermester Thorendal AS

Malermester Thorendal maler fasader i Oslo-området (ikke innvendig maling).
Selskapet har 17 ansatte og en omsetning på 68 mill. (2009), med et resultat på 9,2 mill.
Nettside: Malermester Thorendal AS

Oslo Stillasutleie AS

Oslo Stillasutleie AS har spisskompetanse innen alle grener av stillas. Selskapet bygger og leier ut stillaser og har 50.000 kvm. Selskapet har 16 ansatte og en omsetning på 12,3 mill (2009), med et resultat på 0,1 mill.
Nettside: Oslo Stillasutleie AS

Fagbetong AS

Fagbetong AS, er på kort tid blitt en av Oslos største aktører innen rehabilitering av betong. Selskapet har stor kompetanse innen rehabilitering av balkonger, fasader, garasjehus med mer.
Nettside: Fagbetong AS

Storo Blikkenslagerverksted AS

Storo Blikkenslagerverksted AS i Oslo er en blikkenslager mesterbedrift som har spesialisert seg på taktekking og fasadearbeid.
Nettside: Storo Blikkenslagerverksted AS