Bærum Rådhus

Byggeår: 2008 – 2009.
Oppdragsgiver: Bærum Kommune.
Prosjektkategori: Rehabilitering av Bærum Rådhus.
Entreprisetype: Generalentreprise.
Kontraktssum: 62 mill.