Fosshagen Ressurssenter

Byggeår: 2020-2022
Prosjektkategori: Sykehjem
Entreprisetype: Totalentreprise
Areal: 3600 m2
Kontraktssum: 135 mill. eks mva