Bygg

Bolig og bydel – Drammen og østlandet

Østlandet er vårt lokalmarked

Drammen er vårt nærmeste marked men hele Østlandet er vårt lokalmarked. Vår portefølje viser vårt nedslagsfelt og vårt vingespenn på størrelse. Strøm Gundersen har lang erfaring fra mange store byggeprosjekter!

Vår del av Drammen

Fra grim elling til stolt svane

Drammen har vært gjennom total forvandling på 20 år. Av alt som er bygget og utviklet av ulike aktører disse årene, er det Strøm Gundersen som har utført flest og hatt de største prosjektene.  Vi har vår signatur på vår del av Drammen. Det er vi stolte av!

Gode kunder

…som kommer igjen

De utfordringene vi har vært med å løse kan vi takke våre gode kunder for. Det er de som gjennom årene har vist oss tillit og gitt oss store, viktige prosjekter. I Strøm Gundersen er vi glad for at kundene velger oss på ny, det er en viktig tillitserklæring