Etablert 1985: Forenkle, forbedre, fornye

Svein Erik Strøm og Kjell Gundersen startet Strøm Gundersen i 1985. Vi jobbet begge for store entreprenørselskaper hvor det ble mye ”hovedkontor” og administrasjon. Vi ønsket enklere driftsform. Vi ville være tettere på kunden i hele prosjektfasen. Den som regner på jobben skal være den som gjør jobben; vi ville ha prosjektledere med kunnskap og ansvar fra a-å. Sånn startet vi, med anleggsfokuserte jobber.

90-tallet: Drammen starter ”xtreme makeover”

Etter hvert som anleggsrelaterte jobber stadig ble større gikk vi inn i bygg. I 1990 startet vi på det som har blitt en langvarig og stor snuoperasjon for Drammen. Strøm Gundersen fikk i konkurranse med Norges største entreprenørbedrifter,  de mest interessante bygg- og anleggsprosjektene. Med erfaring klarte vi å bevise at det nyttet å forenkle administrasjon. Vi bygget mer effektivt, og demonstrerte god styring gjennom prosjektledere med utvidet ansvar. Resultatet var kvalitetsforbedring på prosess og resultat.

Problem utløste innovasjon

Kloakkrammeplanen i 1990 var starten på vårt langvarige Drammensforhold, vi fikk entreprisen og bygget Solumstrand renseanlegg. Så fulgte nye ledningsanlegg og vi fikk store deler av kontrakten på kloakkrammeplanen. Blant annet bygget vi pumpestasjoner. Vanskelige grunnforhold utfordret oss til å tenke innovativt. Vi måtte utvikle nytt utstyr for rørpressing, for å kunne legge rør i store dimensjoner i byens gater, uten graving. Vi skapte innovasjon for å løse et problem. Ingenting er umulig, vi trigges av å finne løsninger.