Miljøpolitikk, mål og aspekter

Strøm Gundersen AS skal være en av de beste og mest anerkjente entreprenørene når det gjelder miljøvennlig prosjektering og bygging i de geografiske områdene vi konkurrerer i. Vi forplikter oss til å forhindre forurensing og til en kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon og overholde våre samsvarsforpliktelser i forhold til våre interesseparters krav og forventninger og i henhold til gjeldende lovverk.