Budsjettstyring for kunden

Vi leverer bygg i henhold til avtalt budsjett. Byggherren skal ha det enkelt, oversiktlig og smidig. Vi setter vår ære i å løse problemer innenfor den rammen vi har avtalt. Vi er også opptatt av å levere en kvalitet, et bygg med gjennomtenkte, gode løsninger for brukerne av bygget.

Regnskap

Regnskapsavslutning
(tall i hele 1.000)
2019 2020 2021 2022
Driftsinntekter 799.472 967.297 896.305 901.087
Driftsresultat 89.163 57.062 18.810 34.067
Finansinntekter 162.090 176.176 10.385 2.968
Resultat før skatt 251.253 233.237 72.576 37.030
Sum Eiendeler 550.259 556.580 387.788 337.248
Egenkapital 110.052 111.316 77.558 67.450
Sum gjeld 440.206 445.264 310.230 269.799