Tempo, driv og god styring

Kutte flesk, beholde muskler

Da vi startet Strøm Gundersen ville vi effektivisere byråkrati og administrasjon i prosessen. Vi opplevde at prosjekter ble overadministrert. Prosjektledere mistet nærhet til jobben. Dette kostet mye penger. Det skapte tungdrevne prosjektteam og mange, unødvendige møter. Det pulveriserte ansvar. Og det bidro ikke til bedre bygg.

Vi kuttet flesk og beholdt muskler. Vi ansatte og utdannet de beste prosjektlederne. Vi bestemte at prosjektlederne skulle være tett på hele prosessen, ha solid kunnskap og full kontroll fra a til å – for å øke effektiviteten og forbedre resultat og kvalitet for våre kunder.

Kreative og løsningsorientert

Det umulige tar bare litt lenger tid

I store prosjekter oppstår alltid problemer som må løses. Det inspirerer oss, vi leter alltid etter muligheter. Da vi støtte på vår største utfordring med vanskelige grunnforhold i forbindelse med kloakkrammeplanen for Drammen på nittitallet, var det ingen som sutret. Vi mobiliserte Petter Smart typene, ingeniørene og tusenkunstnerne blant oss og utviklet et nytt system for å presse rør under bakken.

Det meste lar seg løse, det umulige tar bare litt lenger tid. Vi har skapt en kultur for å tenke kreativt og løsningsorientert. Det kan våre kunder bekrefte, og det kan våre bygg bevise. Vi liker å være fleksible, våre folk blir inspirert av å finne løsninger.

I forkant på SHA

Sikkerhet i ryggmargen

Vi går aldri, aldri , aldri på akkord med krav til sikkerhet. Grundig opplæring av mennesker, forsvarlig drift og etterlevelse av regler er selvsagt og grunnleggende for vår virksomhet. Sikkerhet er et område vi alltid jobber med for å være i forkant og innfri på alle plan.

Det er mange grunner til at Strøm Gundersen er en av byggebransjens beste på SHA i Buskerud. Det har med respekt å gjøre; for våre kunder, for oss selv og våre medarbeidere.