Heggedal Torg

Byggeår: 2019-2021
Oppdragsgiver: Tandberg Eiendom AS
Prosjektkategori: Leiligheter, næringsarealer og parkeringskjeller
Entreprisetype: Totalentreprise i samspill
Areal: 22000 m2
Kontraktssum: 400 mill. eks mva