Budsjettstyring for kunden

Vi leverer bygg i henhold til avtalt budsjett. Byggherren skal ha det enkelt, oversiktlig og smidig. Vi setter vår ære i å løse problemer innenfor den rammen vi har avtalt. Vi er også opptatt av å levere en kvalitet, et bygg med gjennomtenkte, gode løsninger for brukerne av bygget.

Regnskap

Regnskapsavslutning
(tall i hele 1.000)
2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter 272.587 708.302 841.613 799.472
Driftsresultat 28.100 76.972 29.577 89.163
Finansinntekter 19.974 73.220 108.680 162.090
Resultat før skatt 48.074 150.192 138.257 251.253
Sum Eiendeler 232.279 375.970 441.857 550.259
Egenkapital 46.508 75.194 88.371 110.052
Sum gjeld 185.771 300.776 353.485 440.206

Last ned regnskap for: 2016 (pdf). 2017 (pdf). 2018 (pdf). 2019 (pdf).