Budsjettstyring for kunden

Vi leverer bygg i henhold til avtalt budsjett. Byggherren skal ha det enkelt, oversiktlig og smidig. Vi setter vår ære i å løse problemer innenfor den rammen vi har avtalt. Vi er også opptatt av å levere en kvalitet, et bygg med gjennomtenkte, gode løsninger for brukerne av bygget.

Regnskap

Regnskapsavslutning (tall i hele 1.000) 2009 2008 2007
Driftsinntekter 597.808 983.542 602.262
Driftsresultat 61.153 61.185 50.443
Finansinntekter 6.211 52.535 14.851
Finanskostnader -85 -14 -13
Resultat før skatt 67.279 113.706 65.281
Sum Eiendeler 241.555 360.626 334.945
Egenkapital 41.721 36.074 35.821
Sum gjeld 199.833 324.552 299.124
Totalrentabilitet 27.9 % 31.5 % 19.5 %
Soliditet 17.3 % 10% 10.7 %
Likviditetsgrad 1 1 1
Gjeldsgrad 4.8 9.0 8.4

Last ned regnskap for: 2009 (pdf). 2008 (pdf). 2007 (pdf).