Budsjettstyring for kunden

Vi leverer bygg i henhold til avtalt budsjett. Byggherren skal ha det enkelt, oversiktlig og smidig. Vi setter vår ære i å løse problemer innenfor den rammen vi har avtalt. Vi er også opptatt av å levere en kvalitet, et bygg med gjennomtenkte, gode løsninger for brukerne av bygget.

Regnskap

Regnskapsavslutning (tall i hele 1.000) 2016 2017 2018
Driftsinntekter 272.587 708.302 841.613
Driftsresultat 28.100 76.972 29.577
Finansinntekter 19.974 73.220 108.680
Resultat før skatt 138.257 150.192 48,074
Sum Eiendeler 441.857 375.970 232.279
Egenkapital 88.371 75.194 46.508
Sum gjeld 353.485 300.776 185.771

Last ned regnskap for: 2016 (pdf). 2017 (pdf). 2018 (pdf).