Blichs Gate Parkeringshus

Byggeår: 2011 – 2013.
Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KF.
Prosjektkategori: Parkeringshus
Entreprisetype: Totalentreprise.
Areal: 10 500 m2.
Kontraktssum: 84 mill.