Drammen stasjon

Byggeår: 2010 – 2011.
Oppdragsgiver: Rom Eiendom.
Prosjektkategori: Rehabilitering og ombygging.
Entreprisetype: Totalentreprise – samspillskontrakt.
Kontraktssum: ca. 50 mill.