Drammensbadet

Byggeår: 2006 – 2008.
Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KF.
Prosjektkategori: Nytt helårsbad.
Entreprisetype: Samspillskontrakt.
Areal: 12 000 m2.
kontraktssum: 240 mill.