Drammensbrua

Byggeår: 2003 – 2005.
Oppdragsgiver: Skanska ASA.
Prosjektkategori: Betongarbeider 2 landkar med sidespenn og kantdragere.
Entreprisetype: Enhetspris kontrakt.
Kontraktssum: 32 mill.