Gjønnes Idrettshall

Byggeår: 2004 – 2005.
Oppdragsgiver: Bærum Kommune.
Prosjektkategori: Ny trenings- og flerbrukshall.
Entreprisetype: Totalentreprise.
Kontraktssum: 55 mill.