Grev Wedelsplass

Byggeår: 2016-2019
Oppdragsgiver: Grev Wedelsplass AS
Prosjektkategori: Leiligheter
Entreprisetype: Totalentreprise samspill
Areal: 12 600 m2
Kontraktssum: 226 mill eks.mva