Hertug Guttormsgate

Byggeår: 2017-2018
Oppdragsgiver: Hertug Guttormsgate 1 AS ( MIcasa)
Prosjektkategori: Leiligheter med parkeringskjeller
Entreprisetype: Samspillskontrakt
Areal: 1800 m2
Kontraktssum: 37 mill eks mva