Hjørnetomta Heggedal

Byggeår: 2016-2018
Oppdragsgiver: Tandberg Eiendom AS
Prosjektkategori: Kontor, forretninger og bolig.
Entreprisetype: Totalentreprise i samspill.
Areal: 6500 m2
Kontraktssum: 106 mill eks.mva