KKP Kongsberg

Byggeår: 2013 – 2015.
Oppdragsgiver: KKP Eiendom AS.
Prosjektkategori: Kunnskaps- og kulturpark.
Entreprisetype: Totalentreprise i samspill.
Areal: 24 500 m2.
Kontraktssum: 443 mill eks mva.

Bygget vil inneholde lokaler for Høgskolen i Buskerud, fagskolen Tinius Olsen, bibliotek og andre kulturfunksjoner, kommunale formålsfunksjoner og evt. næringsarealer mv.