Kvartal 10

Byggeår:
Oppdragsgiver: Selvaag Pluss, Union Eiendomsutvikling A/S, Sibu.
Prosjektkategori: 3 boligblokker, leiligheter, butikker,kontorer,treningssenter og studentboliger samt 2 uetg med parkering.
Entreprisetype: Totalentreprise – samspillskontrakt.
Kontraktssum: 260 mill.