Nadderud VGS

Byggeår: 2002 – 2004.
Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune.
Prosjektkategori: Videregående skole.
Entreprisetype: Hovedentreprise.
Kontraktssum: 81 mill.