Øvre Sund Bru

Byggeår: 2009 – 2011.
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen.
Entreprisetype: Anbud.
Kontraktssum: ca. 212 mill.