Pir 7

Byggetid: 2012-2013.
Oppdragsgiver: Union Eiendomsutvikling AS.
Prosjektkategori: Leiligheter – næring.
Kontraktssum: 275 mill.
Arkitekt: LOF Arkitekter mnal as.