Son Spa

Byggeår: 2007 – 2009.
Oppdragsgiver: Nordic Resort AS, Son Hotelleiendom AS.
Prosjektkategori: Spa-hotell og boliger.
Entreprisetype: Samarbeidsmodell.
Kontraktssum: 300 mill.