Søndre Bondi Terrasse

Byggeår: 2016-2018
Oppdragsgiver: Søndre Bondi Park AS (OBOS)
Prosjektkategori: Leiligheter
Entreprisetype: Totalentreprise
Areal: 9 500 m2
Kontraktssum: 166 mill eks.mva