BKP Kommunegården i Sandvika

Byggår: 2020-2022.
Oppdragsgiver: Bærum Kommunale Pensjonskasse.
Prosjektkategori: Kontorbygg.
Entreprisetype: Samspillsentreprise.
Areal: 38 000 m2.

BREEAM Outstanding.