E16 Bjørum – Skaret

Byggår: 2021-2023.
Oppdragsgiver: Skanska.
Prosjektkategori: Samferdsel.
Entreprisetype: Enhetspriskontrakt.
Kontraktssum: 60 mill.

8 tunellportaler og én bro.