E39

Byggår: 2019-2022.
Oppdragsgiver: AF Gruppen.
Prosjektkategori: Samferdsel.
Entreprisetype: Enhetspriskontrakt.
Kontraktssum: 140 mill.

20 tunellportaler, pumpestasjon i fjellet og to kulvverter.