Grauthelleren

Byggår: 2022-2023.
Oppdragsgiver: AF Gruppen.
Prosjektkategori: Samferdsel.
Entreprisetype: Enhetspriskontrakt.
Kontraktssum: 130 mill.

To stk kassebroer og to kulverter.