Comfort Hotel Union Brygge

Byggår: 2008 - 2010.
Oppdragsgiver: Union Eiendomsutvikling AS, Drammen.
Prosjektkategori: Nytt hotell med parkeringskjeller og 19 leiligheter.
Entreprisetype: Samspillskontrakt.
Areal: 10 700 m2.
Kontraktssum: 175 mill.