Engene Kvartalet

Byggår: 2010 - 2011.
Oppdragsgiver: Sparebanken Øst Eiendom AS.
Prosjektkategori: Forretninger og kontor.
Entreprisetype: Samspillskontrakt.
Kontraktssum: ca. 170 mill.