Hjørnetomta Heggedal

Byggår: 2016-2018.
Oppdragsgiver: Tandberg Eiendom AS.
Prosjektkategori: Kontor, forretninger og bolig.
Entreprisetype: Totalentreprise i samspill.
Areal: 6500 m2.
Kontraktssum: 106 mill eks.mva.