Nav

Byggår: 2008 - 2010.
Oppdragsgiver: Union Eiendoms AS, Drammen, NAV.
Prosjektkategori: Nytt kontorbygg med parkeringskjeller.
Entreprisetype: Samarbeidsmodell.
Areal: 10 000 m2.
Kontraktssum: 110 mill..