Papirbredden II

Byggår: 2010 - 2012.
Oppdragsgiver: Papirbredden Eiendom AS.
Prosjektkategori: Kontor- og undervisningsbygg.
Entreprisetype: Samspillskontrakt.
Areal: 17 000 m2.
Kontraktssum: 220 mill.

Papirbredden 2 er et FutureBuilt prosjekt. Forbildene i FutureBuilt skal bidra til å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet. Papirbredden 2 er et av Norges aller første kontorbygg bygget som passivhus.
Se film om FutureBuilt.