Papirbredden III

Byggår: 2014 - 2015.
Oppdragsgiver: Papirbredden Eiendom AS.
Prosjektkategori: Kontorbygg med parkeringskjeller.
Entreprisetype: Samspillsentreprise.
Areal: 10 500 m2.
Kontraktssum: 153 mill eks mva.