KKP Kongsberg

Byggår: 2013 - 2015.
Oppdragsgiver: KKP Eiendom AS.
Prosjektkategori: Kunnskaps- og kulturpark.
Entreprisetype: Totalentreprise i samspill.
Areal: 24 500 m2.
Kontraktssum: 443 mill eks mva.

Bygget inneholder lokaler for Høgskolen i Buskerud, Fagskolen Tinius Olsen, bibliotek, andre kulturfunksjoner og kommunale formålsfunksjoner..