Nadderud VGS

Byggår: 2002 - 2004.
Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune.
Prosjektkategori: Videregående skole.
Entreprisetype: Hovedentreprise.
Kontraktssum: 81 mill.