Papirbredden

Byggår: 2005 - 2006.
Oppdragsgiver: Entra Eiendom, Drammen Kommune.
Prosjektkategori: Høyskolesenter, bibliotek og Kunnskapsparken Drammen.
Entreprisetype: Samspillmodell.
Kontraktssum: 296 mill.