Union Scene

Byggår: 2007 - 2008.
Oppdragsgiver: Papirbredden Eiendom AS.
Prosjektkategori: Rehabilitering for kulturhus og kontorer.
Entreprisetype: Samarbeidsmodell.
Kontraktssum: 44 mill..