Grev Wedelsplass

Byggår: 2016-2019.
Oppdragsgiver: Grev Wedelsplass AS.
Prosjektkategori: Leiligheter.
Entreprisetype: Totalentreprise samspill.
Areal: 12 600 m2.
Kontraktssum: 226 mill eks.mva.