Heggedal Torg

Byggår: 2019-2021.
Oppdragsgiver: Tandberg Eiendom AS.
Prosjektkategori: Leiligheter, næringsarealer og parkeringskjeller.
Entreprisetype: Totalentreprise i samspill.
Areal: 22000 m2.
Kontraktssum: 400 mill. eks mva.