Hertug Guttormsgate

Byggår: 2017-2018.
Oppdragsgiver: Hertug Guttormsgate 1 AS ( MIcasa).
Prosjektkategori: Leiligheter med parkeringskjeller.
Entreprisetype: Samspillskontrakt.
Areal: 1800 m2.
Kontraktssum: 37 mill eks mva.