Pir 7

Byggår: 2012-2013.
Oppdragsgiver: Union Eiendomsutvikling AS.
Prosjektkategori: Leiligheter og Næring.
Kontraktssum: 275 mill.

Arkitekt: LOF Arkitekter mnal as.