Søndre Bondi Terrasse

Byggår: 2016-2018.
Oppdragsgiver: Søndre Bondi Park AS (OBOS).
Prosjektkategori: Leiligheter.
Entreprisetype: Totalentreprise.
Areal: 9 500 m2.
Kontraktssum: 166 mill eks.mva.