OCCI Lamell 4

Byggår: 2023-2025.
Oppdragsgiver: Oslo Canser Cluster Innovasjonspark AS.
Prosjektkategori: Kontor- og laboratoriebygg.
Entreprisetype: Samspillsentreprise.
Areal: 12 000 m2.
Kontraktssum: 432 mill.

Illustrasjoner: Dark Arkitekter.