Skur 7

Byggår: 2023-2024.
Oppdragsgiver: Tollbuøya Eiendom AS.
Entreprisetype: Totalentreprise i samspill.
Areal: 2600 m2.
Kontraktssum: 44 mill.