BKP Kommunegården i Sandvika

Byggår: 2020-2022.
Oppdragsgiver: Bærum Kommune.
Prosjektkategori: Rehabilitering av kontorbygg.
Entreprisetype: Samspillsentreprise.
Areal: 38 000 m2.
Kontraktssum: 700 mill.