Drammensbadet

Byggår: 2006 - 2008.
Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KF.
Prosjektkategori: Nytt helårsbad.
Entreprisetype: Samspillskontrakt.
Areal: 12 000 m2.
Kontraktssum: 240 mill.