Bærum Rådhus

Byggår: 2008 - 2009.
Oppdragsgiver: Bærum Kommune.
Prosjektkategori: Rehabilitering av Bærum Rådhus.
Entreprisetype: Generalentreprise.
Kontraktssum: 62 mill.