Ringerike VGS

Byggår: 2019 - 2020.
Oppdragsgiver: Buskerud fylkeskommune.
Prosjektkategori: Rehabilitering og nybygg.
Entreprisetype: Totalentreprise.
Kontraktssum: 321 mill eks mva.

Gamle bygget på ca. 7400kvm totalrehabiliteres. Nybygget er på 6200kvm. Gamle gymsalbygget på ca. 1000 kvm rives. Deler av det gamle bygget er verneverdig. Det nye bygget kommer der dagens gymsal ligger og vil ligge nærmest Kongens gate. De to byggene vil henge sammen med en glassgang. Foto: Illustrasjon: Norconsult.